PODEJRZYJ NAS / TAKE A PEEK AT US

WARSZTATY OTWARTE / OPEN WORKSHOPS

ENGLISH BELOW

W ramach budowania naszej aktorskiej i wokalnej społeczności chcielibyśmy zaproponować Wam próby otwarte, podczas których uczestnicy mogą przyprowadzić przyjaciół i pokazać, czym zajmują się na warsztatach. Możesz i Ty przyjść obejrzeć nasz warsztat.

 

Najbliższe próby otwarte po polsku i po angielsku:

 

Poniedziałek 20.05.2024 17.30-19.00 GRUPA ŚPIEWACZA [POCZĄTKUJĄCA]

Monday 20.05.2024 19.30-21.30 ACTING CLASSES IN ENGLISH [WITH SOME EXPERIENCE]

Wtorek 21.05.2024 19.30-21.30 GRUPA WARSZTATOWA TEATRALNA [ŚREDNIOZAAWANSOWANA]

Czwartek 23.05.2024 17.30-19.30 GRUPA ŚPIEWACZA [ŚREDNIOZAAWANSOWANA]

Czwartek 23.05.2024 19.30-21.30 GRUPA OTWÓRZ GŁOS

Piątek 24.05.2024 17.30-19.30 GRUPA GŁOS AKTORA

Friday 24.05.2024 19.30-21.30 ACTING CLASSES IN ENGLISH [BEGINNERS]

 

Mamy tylko 8 miejsc na każdą z prób otwartych. Tutaj znajdziesz reguły zapisu [musisz się zapisać, żeby przyjść].

Na to wydarzenie wstęp wolny!

Próby odbędą się w naszej siedzibie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

ZASADY PRÓB OTWARTYCH - ZANIM SIĘ ZAPISZESZ

ZAPISZ SIĘ

As part of building our acting and vocal community, we would like to offer you open rehearsals, during which participants can bring friends and show what they work on in the workshops. You can watch our workshop well.

 

Next open rehersals in Polish and in English:

 

Monday 20/05/2024 17:30-19:00 SINGING GROUP [BEGINNER PL]

Monday 20/05/2024 19:30-21:30 ACTING CLASSES IN ENGLISH [WITH SOME EXPERIENCE ENG]

Tuesday 21/05/2024 19:30-21:30 THEATRE WORKSHOP GROUP [ADVANCED PL]

Thursday 23/05/2024 17.30-19.30 SINGING GROUP [INTERMEDIATE PL]

Thursday 23/05/2024 19.30-21.30 OPEN VOICE GROUP PL

Friday 24/05/2024 17.30-19.30 ACTOR'S VOICE GROUP PL

Friday 24/05/2024 19.30-21.30 ACTING CLASSES IN ENGLISH [BEGINNERS]

 

We only have 8 spots available for each of the open rehearsals. Here you will find the registration rules [you must sign up to attend].

Admission to this event is free!

The rehearsals will take place at our headquarters. You are cordially invited!

RULES FOR OPEN REHEARSALS - BEFORE YOU SIGN UP

SIGN UP

Lokalizacje

Warszawa

AKADEMIA SZTUKI I KULTURY   *  WARSZAWA    *   JANA PAWŁA II 36C   *   OD 20 LAT WIODĄCE WARSZTATY W POLSCE   *   ZAJĘCIA WEEKENDOWE - SIEDMIODNIOWE - SEMESTRALNE - WEEKENDOWA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

 

RODO (POLITYKA PRYWATNOŚCI)    *    REGULAMIN    *    ZGODA OPIEKUNÓW    *    REGULATIONS