AKADEMIA SZTUKI I KULTURY   *  WARSZAWA    *   JANA PAWŁA II 36C   *   OD 20 LAT WIODĄCE WARSZTATY W POLSCE   *   ZAJĘCIA WEEKENDOWE - SIEDMIODNIOWE - SEMESTRALNE - WEEKENDOWA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

 

RODO (POLITYKA PRYWATNOŚCI)    *    REGULAMIN    *    ZGODA OPIEKUNÓW    *    REGULATIONS

 

WARSZTATY U CIEBIE

DLA TWOJEJ FIRMY

DLA TWOJEJ SZKOŁY

Warsztaty Akademii Sztuki i Kultury

Mamy już dwadzieścia lat doświadczenia.
Mamy dziesiątki zadowolonych klientów: firm, szkół, domów kultury. Każdego roku pracujemy z ponad 700 osobami.

Pracujemy z pasją. Jesteśmy szczęśliwymi profesjonalistami.

Są to szkolenia dalekie od standardowych szkoleń dla firm. Nie pracujemy na stereotypach i nie odbębniamy warsztatów według schematu.

Zależy nam na pracy z konkretnym człowiekiem i na zwiększeniu jego komfortu życia i pracy. Otwieramy.

Nie organizujemy szkoleń masowych i krótkich integracji. Pracujemy w grupach do 15 osób.

Niektóre z warsztatów dostępne są w wersji online.

Rodzaje warsztatów

Chcemy być zawsze u początku.

Każdy warsztat traktujemy tak, jakbyśmy prowadzili go po raz pierwszy.
Poniższe propozycje mają za zadanie ułatwić wybór. Ale nie ma dwóch takich samych warsztatów, bo zawsze spotykamy się z konkretnymi ludźmi w konkretnym czasie. Plany zawsze są modyfikowane pod wpływem żywej tkanki spotkania.

Chętnie uzgadniamy wstępny plan warsztatów indywidualnie.

PIGUŁKA

Warsztat Pigułka jest warsztatem bazowym, najbardziej uniwersalnym. Na tej bazie tworzymy inne warsztaty - dopasowane do potrzeb zespołu.

 

Warsztat ten stanowi intensywne wprowadzenie do działań aktorskich z ciałem, głosem, emocjami i wyobraźnią. Stawia na otwarcie, pewność siebie, kreatywność oraz zintegrowanie przeżycia z aktorskimi środkami wyrazu.

 

Może być warsztatem aktorskim lub wykorzystującym aktorskie techniki do pracy nad konkretnym zagadnieniem: zwiększeniem swobody komunikacji w zespole, poprawą umiejętności improwizowania, lepszym radzeniem sobie ze stresem.

 

Na warsztat standardowo składają się ćwiczenia integrujące grupę, techniki walki z tremą, gry i zabawy teatralne, rozgrzewki fizyczno-wokalne, praca nad naturalną, mocną emisją głosu, ćwiczenia ze świadomości ciała, wprowadzenie do improwizacji komediowych i improwizacji serio, elementarne zadania aktorskie.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

IMPROWIZACJE

Warsztat Improwizacje nazywamy czasem warsztatem Spodziewaj się niespodziewanego.

 

Podczas tego warsztatu skupiamy się na przyjemności wychodzenia poza pełną kontrolę. Uświadamiamy sobie - poprzez ćwiczenia i gry aktorskie - że prawdziwa kontrola polega nie na trzymaniu czegoś, ale na relacji trzymania i puszczania.

 

Trenujemy poczucie pewności, wzmocnionej odwagi – także odwagi na to, by popełnić błąd.

 

Spodziewaj sie niespodziewanego może być warsztatem aktorskim lub wykorzystującym aktorskie techniki do pracy nad konkretnym zagadnieniem: treningiem elastycznego traktowania planu działania, zwiększeniem umiejętności miękkich, pracą nad zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi.

 

Na warsztat standardowo składają się ćwiczenia integrujące grupę, gry i zabawy teatralne, rozgrzewki fizyczno-głosowe, ćwiczenia ze świadomości ciała, techniki improwizacji komediowych i improwizacji serio: solo, w parach, w zespole. Opcjonalnie dopuszczamy na koniec widzów do obejrzenia improwizowanych scen.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

SWOBODNY

GŁOS

Od ponad dziesięciu lat prowadzimy warsztaty głosowe Przędzalnia głosu.

 

Głos jest cudownym narzędziem, którego dobra znajomość pozwala na znaczne urozmaicenie naszej ekspresji. Nasz warsztat idzie na kontrze do nudy i sztuczności mówienia.

 

W pracy skupiamy sie przede wszystkim na odzyskaniu naturalnej siły głosu zabranej przez lata wychowania. Jako dzieci umieliśmy swobodnie krzyczeć bez najmniejszego bólu gardła. Jako dorośli nie używamy pełnej siły głosu nie dlatego, że tego nie potrzebujemy, ale zwykle dlatego, że już tego nie umiemy.

 

Warsztat dla firm prowadzony jest zazwyczaj w stronę swobody mówienia, a warsztat dla szkół i ośrodków kultury - często w stronę śpiewu.

 

Przędzalnia głosu może być warsztatem czysto głosowym lub wykorzystującym techniki głosowe do pracy nad konkretnym zagadnieniem: treningiem atrakcyjności wypowiedzi, zwiększeniem kontaktu ze słuchaczem, pracą nad integralnością głosu i mimiki, głosu i emocji, głosu i treści wypowiedzi.

 

Na warsztat standardowo składają się ćwiczenia integrujące grupę, gry oraz zabawy teatralne i głosowe, rozgrzewki fizyczno-głosowe, praca nad naturalną, mocną emisją głosu. Czasem warsztat skupia się bardziej na użyciu głosu w wystąpieniach publicznych, czasem na poszerzeniu technik wokalnych, czasem na śpiewie.

 

Więcej o Przędzalni znajdziesz tutaj.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

PRZED KAMERĄ

Warsztat Przed kamerą jest warsztatem swobodnego zachowania sie w obecności kamery.

 

Podczas warsztatu pracujemy nie tylko nad techniką występowania w kadrze, ale także nad emocjonalnym, fizycznym i głosowym przygotowaniem się do wystąpienia, tak, by samo nagranie nie było stresujące.

 

Może być warsztatem aktorskim lub wykorzystującym aktorskie techniki do pracy nad konkretnym zagadnieniem: zwiększeniem swobody wypowiedzi przed kamerą, treningiem atrakcyjnego prowadzenia szkoleń online.

 

Na warsztat standardowo składają się ćwiczenia integrujące grupę, techniki walki z tremą, rozgrzewki fizyczno-wokalne, praca nad naturalną, mocną emisją głosu, ćwiczenia ze świadomości ciała, elementarne zadania przed kamerą. Warsztat idzie w stronę bardziej biznesową lub aktorską.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

GRY TEATRALNE

Warsztat Gry teatralne skierowany jest do młodzieży (od 13 roku życia), aczkolwiek zamawiany był także przez firmy dla swoich pracowników :)

 

Podczas warsztatu nie będziemy przygotowywać młodzieży do konkursów recytatorskich, ani uczyć ich jak dobrze mają wypaść na akademiach szkolnych. Nie będziemy rozdawać scenariuszy etiud teatralnych i nie będziemy mówić młodym aktorom, co mają robić na scenie.

 

Podczas warsztatu sami będziemy uczyć się od uczestników. Pozwolimy im na przywołanie niespożytej energii i niespożytej kreatywności, wówczas postaramy się od nich tą kreatywnością zarazić. I skierować tę energię w stronę teatru. Aktor musi przede wszystkim umieć się bawić. Być twórczym i żywym znaczy umieć patrzeć oczami tego, który się wszystkiemu dziwi i dla którego wszystko jest ciekawe. Musi odczuwać radość odkrywania nowych rzeczy i radość współdziałania.

 

Jeśli uczestnicy odważą się działać otwarcie, bez wewnętrznego cenzora zamykającego drogę do wyrażania, jeśli spędzą dobry czas i uwierzą, że tworzenie jest dla nich dostępne i są w tym całkiem nieźli – nasze zadanie będzie spełnione.

 

Na warsztat złożą się zadania integrujące grupę, rozgrzewki ruchowe z elementami akrobatyki, ćwiczenia na zaufanie, wizualizacje i zadania uruchamiające wyobraźnię, ćwiczenia z konstruowania opowieści, wprowadzenie do improwizacji aktorskich, tworzenie autorskich scen z przypadkowych fragmentów wypowiedzi, inspirowanych zastaną przestrzenią, przedmiotami, wolnymi skojarzeniami, marzeniami uczestników, a także – zależnie od pogody - teatralne gry terenowe. I oczywiście mnóstwo gier i zabaw teatralnych. Gwarantujemy dużo ruchu, dużo zabawy i dużo pozytywnego zmęczenia.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

BEZ GADANIA

Warsztat Bez gadania jest warsztatem teatru fizycznego i świadomości ciała.

 

Wiedza o tym, że teatr dramatyczny to nie jedyny rodzaj teatru, nie jest wiedzą powszechną. Dla większości aktor to ten, co odgrywa rolę, czyli wygłasza tekst dramatu lub scenariusza.

 

Warsztat Bez gadania służy temu, by zwrócić uwagę na potencjał tkwiący w ciele. W ciele mieści się głos, w nim mieszkają emocje. Widz domyśla się przeżyć aktora obserwując jego fizyczne działanie. Słowa są dodatkiem, często dodatkiem zbytecznym.

 

Warsztat ten stanowi intensywne wprowadzenie do działań aktorskich z ciałem, głosem, emocjami i wyobraźnią. Stawia na otwarcie, pewność siebie, kreatywność oraz zintegrowanie przeżycia z aktorskimi środkami wyrazu.

 

Na warsztat standardowo składają się praca nad uwagą i pełną obecnością na scenie, ćwiczenia ze świadomości ciała, ćwiczenia temporytmu i świadomości przestrzennej, wprowadzenie do improwizacji fizycznych, budowa scen teatru fizycznego.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

SPEKTAKL

Z NICZEGO

Pełna nazwa warsztatu to Zrób spektakl z niczego.

 

Zwykłe pytanie instruktora teatralnego to: „Skąd wziąć scenariusz spektaklu? Czy trzeba koniecznie wystawiać klasykę dramatu, czy też uda się znaleźć jakiś dobry współczesny scenariusz o współczesnym świecie, który spodoba się młodym aktorom?”

Nasze pytanie brzmi: „Po co przekładać cudzy tekst na scenę, skoro tak ogromny potencjał twórczy tkwi w grupie teatralnej i tak wiele każdy nosi w sobie opowieści?”

 

Warsztat uświadamia, jak w prosty sposób, opierając się na technikach improwizacji aktorskiej, można rozpocząć budowanie spektaklu. Punktem wyjścia do działań staną się wspomnienia i marzenia uczestników, a także przedmioty codziennego użytku, fotografie prasowe, absurdalne skojarzenia, zdania wyrwane z kontekstu i wszystko to, co znajdzie się w zasięgu ręki, wzroku lub myśli.

 

Na warsztat złożą się ćwiczenia integrujące grupę, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia z improwizacji i jej analiza, przechodzenie od improwizacji do scen spektaklu, techniki łączenia scen, budowanie napięć w scenariuszu, punkty zwrotne akcji i jej zakończenie.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

INDYWIDUALNE

Warsztaty indywidualne dają możliwość skupienia się na wyjściowym zagadnieniu i uważnego śledzenia procesu rozwoju.

 

Częste tematy pracy indywidualnej to: otwieranie i kontrola głosu; praca nad wystąpieniami i swobodnym prowadzeniem szkoleń; umiejętność improwizowania; zmniejszanie lęku przed błędem; adekwatność emocji i ekspresji.

 

Pracujemy zawsze bardzo uważnie, nie ograniczamy się do jednej metody, zachowujemy czystość umysłu i działamy wielopłaszczyznowo.

 

Od uczestników indywidualnych słyszymy, że spotkania te mają znacznie większą skuteczność w pracy nad sobą, niż znane im dotychczas techniki terapeutyczne :) Mimo, że nie jesteśmy terapeutami, a tylko mamy dużo doświadczenia i nieustającą ciekawość człowieka.

 

Więcej o indywidualnych znajdziesz tutaj.

^ LISTA WARSZTATÓW ^

Kontakt

zapisy@warsztaty-teatralne.pl

609045956