Gry teatralne

  • Subtitle: Warsztaty aktorskie dla szkół
To propozycja dla młodzieży od 13. roku życia. Poprzez teatr rozwijamy kreatywność, ćwiczymy wyobraźnię i otwieramy się na nowe doświadczenia. Ale przede wszystkim dobrze się bawimy!

Informacje

Idea

Podczas warsztatu nie będziemy przygotowywać młodzieży do konkursów recytatorskich, ani uczyć ich jak dobrze mają wypaść na akademiach szkolnych. Nie będziemy rozdawać scenariuszy etiud teatralnych i nie będziemy mówić młodym aktorom, co mają robić na scenie.

Podczas warsztatu sami będziemy uczyć się od uczestników. Pozwolimy im na przywołanie niespożytej energii i kreatywności, wówczas postaramy się od nich tą kreatywnością zarazić. I skierować tę energię w stronę teatru. Aktor musi przede wszystkim umieć się bawić. Być twórczym i żywym znaczy umieć patrzeć oczami tego, który się wszystkiemu dziwi i dla którego wszystko jest ciekawe. Musi odczuwać radość odkrywania nowych rzeczy i radość współdziałania.

Jeśli uczestnicy odważą się działać otwarcie, bez wewnętrznego cenzora zamykającego drogę do wyrażania, jeśli spędzą dobry czas i uwierzą, że tworzenie jest dla nich dostępne i są w tym całkiem nieźli – nasze zadanie będzie spełnione.

Program

Na warsztat złożą się zadania integrujące grupę, rozgrzewki ruchowe z elementami akrobatyki, ćwiczenia na zaufanie, wizualizacje i zadania uruchamiające wyobraźnię, ćwiczenia z konstruowania opowieści, wprowadzenie do improwizacji aktorskich, tworzenie autorskich scen z przypadkowych fragmentów wypowiedzi, inspirowanych zastaną przestrzenią, przedmiotami, wolnymi skojarzeniami, marzeniami uczestników, a także – zależnie od pogody – teatralne gry terenowe. I oczywiście mnóstwo gier i zabaw teatralnych. Gwarantujemy dużo ruchu, dużo zabawy i dużo pozytywnego zmęczenia.

Chętnie dostosowujemy program do indywidualnych potrzeb.

Efekty

Rozwinięcie kreatywności
Dzięki skoncentrowaniu się na twórczym podejściu do teatru, uczestnicy będą zachęcani do wyrażania siebie poprzez improwizację, co rozwija ich zdolności twórcze.

Integracja grupy
Zadania integrujące grupę, ćwiczenia na zaufanie i wspólne tworzenie scen przyczynią się do budowy silnych więzi w grupie. Może to pomóc w poprawie komunikacji i współpracy między uczestnikami.

Rozwinięcie umiejętności aktorskich
Poprzez różnorodne ćwiczenia i improwizacje uczestnicy rozwiną ekspresję, mowę ciała, pewność siebie oraz umiejętność spontanicznego reagowania na sytuacje.

Otwarcie się na nowe doświadczenia
Uczestnicy nauczą się akceptować ryzyko, co może przekładać się na większą pewność siebie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Rozwój wyobraźni
Działania takie jak wizualizacje, tworzenie opowieści czy inspirowanie się otaczającą przestrzenią pobudzą wyobraźnię uczestników.

Poprawa umiejętności społecznych
Warsztat wspiera rozwój umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i empatii poprzez różne formy interakcji w grupie.

Pozytywne doświadczenia teatralne
Poprzez skupienie na radości odkrywania i współdziałania, uczestnicy mogą doświadczyć teatru jako czegoś przyjemnego i dostępnego dla każdego, bez względu na poziom zaawansowania.

Inne informacje

  • Najchętniej pracujemy w grupach do 15 osób.
  • Warsztaty prowadzimy w językach polskim i angielskim.
  • Ćwiczymy w wygodnym stroju, aby mieć swobodę ruchu.
  • Warsztaty zazwyczaj odbywają się w siedzibie szkoły – najlepiej w sali, w której da się usiąść lub nawet położyć na podłodze.

Kontakt

Warszaty aktorskie, warsztaty wokalne, szkoła aktorska

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu:

  • tel. 609 045 956
  • zapisy@warsztaty-teatralne.pl

Zobacz także