Myśl i działaj kreatywnie

  • Subtitle: Warsztaty aktorskie dla firm
Nasza oferta skierowana jest do firm, które pragną rozwijać kompetencje miękkie swoich pracowników – myślenie kreatywne, elastyczność, pewność siebie i umiejętność pracy zespołowej.

Informacje

Idea

Warsztaty nie tylko pomagają rozwijać umiejętności sceniczne, ale także uczą, jak szybko reagować w różnych sytuacjach.

Zaczynamy od emisji głosu i kształcenia mowy, aby uczestnicy czuli się pewniej podczas wystąpień publicznych. Pracujemy nad mową ciała, ucząc się, jaki ma ona wpływ na komunikację i jak to wykorzystać. Wykonujemy zadania aktorskie i improwizacje, aby ćwiczyć ekspresję, kreatywność i umiejętności interpersonalne.

Program

W przykładowym programie oferujemy 3 bloki zajęć, z których każdy trwa dwie godziny – w sumie 6 godzin zegarowych. Chętnie dostosowujemy program do indywidualnych potrzeb.

Blok 1 – Otwieranie głosu i techniki mówienia
Powitanie uczestników i krótka rozmowa o celach warsztatu
Poznanie podstawowych technik otwierania głosu
Rozgrzewki na dykcję i emisję głosu
Techniki poprawiające płynność mówienia i kontrolę nad głosem
Ćwiczenia z tempem, głośnością i wysokością mówienia

Blok 2 – Ciało i gestykulacja
Wprowadzenie do pracy z ciałem
Ćwiczenia rozluźniające i rozgrzewające ciało
Badanie gestykulacji i jej roli w komunikacji werbalnej
Praca nad ekspresją ciała i wyrazistością gestów
Ćwiczenia wchodzenia w rolę i pracy nad postawą ciała

Blok 3 – Konkretne sytuacje pracy z zespołem
Zadania aktorskie i improwizacje z wykorzystaniem technik pracy z ciałem i głosem
Symulacje spotkań menedżera z zespołem, analiza błędów i poprawki w praktyce
Praca nad dynamicznym reagowaniem i adaptacją w zróżnicowanych sytuacjach
Podsumowanie warsztatu i otwarte pytania uczestników

Efekty

Warsztaty aktorskie mogą przynieść liczne korzyści, wpływając na rozwój kompetencji miękkich pracowników oraz poprawiając atmosferę pracy. Oto kilka obszarów, w których takie warsztaty mogą być szczególnie przydatne:

Komunikacja interpersonalna: umiejętność słuchania
Aktorstwo rozwija umiejętność skupiania uwagi i reakcji na partnera scenicznego, co przekłada się na lepszą komunikację interpersonalną w środowisku pracy.

Kreatywność i innowacyjność: rozwijanie wyobraźni
Warsztaty aktorskie pobudzają kreatywność i zdolność do myślenia „poza schematem”, co może przyczynić się do generowania nowych pomysłów i rozwiązań.

Praca zespołowa: współpraca w grupie
Ćwiczenia aktorskie wymagają współpracy i wzajemnego wsparcia, co przekłada się na lepszą dynamikę w zespole.

Pewność siebie: wystąpienia publiczne
Aktorstwo rozwija pewność siebie i przekazywanie treści w sposób przekonujący, co może być przydatne podczas prezentacji czy wystąpień publicznych.

Empatia: zrozumienie perspektywy innych
Praca nad rolami aktorskimi pozwala lepiej zrozumieć różne punkty widzenia, co może być korzystne w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu relacji w zespole.

Radzenie sobie ze stresem: trening sytuacji stresowych
Aktorstwo angażuje uczestników w sytuacje, w których muszą szybko reagować i dostosowywać się, co pomaga w radzeniu sobie ze stresem i presją w pracy.

Rozwój umiejętności werbalnych i niewerbalnych: ekspresja i gestykulacja
Warsztaty aktorskie rozwijają umiejętność świadomego korzystania z ciała, mimiki i gestów, co wpływa na skuteczność komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Warsztaty aktorskie nie tylko dostarczają praktycznych narzędzi, ale również tworzą przyjazne środowisko, sprzyjające integracji zespołu i budowaniu silnej kultury organizacyjnej.

Inne informacje

  • Najchętniej pracujemy w grupach do 15 osób.
  • Warsztaty prowadzimy w językach polskim i angielskim.
  • Ćwiczymy w wygodnym stroju, aby mieć swobodę ruchu.
  • Warsztaty zazwyczaj odbywają się w siedzibie firmy – najlepiej w sali, w której da się usiąść lub nawet położyć na podłodze.

Kontakt

Warszaty aktorskie, warsztaty wokalne, szkoła aktorska

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu:

  • tel. 609 045 956
  • zapisy@warsztaty-teatralne.pl

Zobacz także