Swobodna komunikacja

  • Subtitle: Warsztaty emisji głosu dla firm
Nasza oferta skierowana jest do firm, które pragną doskonalić umiejętności komunikacyjne swoich pracowników. Uczestnicy poznają nie tylko techniki emisji głosu, ale także umiejętność swobodnego i skutecznego przekazywania informacji.

Informacje

Idea

Warsztaty wprowadzają w technikę emisji głosu oraz pozwalają na wykorzystanie jej w praktyce – konkretnych sytuacjach zawodowych. Uczestnicy wzmacniają głos i poszerzają ekspresję. Tym samym zdobywają pewność siebie, klarowność przekazu oraz umiejętność skutecznej komunikacji.

Program

W przykładowym programie oferujemy 3 bloki zajęć, z których każdy trwa dwie godziny – w sumie 6 godzin zegarowych. Chętnie dostosowujemy program do indywidualnych potrzeb.

Blok 1 – Otwieranie głosu
Wprowadzenie do podstawowych technik otwierania głosu
Ćwiczenia relaksacyjne dla ciała i głosu
Ćwiczenia rozgrzewające dla aparatu mowy i rezonatorów
Ćwiczenia poprawiające rezonans [emisja głosu]

Blok 2 – W stronę swobody mówienia
Wykorzystanie swobodnej emisji głosu w mówieniu
Praca nad melodią mówienia: wysokości, intonacje
Praca nad kontrolą tempa mówienia [szybkość słów i pauzy]
Praca nad wykorzystaniem głośności mówienia
Techniki poprawiające płynność wypowiedzi

Blok 3 – Praca nad mówieniem w konkretnej sytuacji pracy oraz podsumowanie warsztatu
Techniki poprawiające dynamikę, modulację i intonację głosu
Indywidualne i grupowe zadania, które umożliwią uczestnikom stosowanie nowo nabytych umiejętności w konkretnych sytuacjach związanych z pracą
Symulacje spotkań menedżera z zespołem, analiza błędów i poprawki w praktyce
Podsumowanie warsztatu

Efekty

Może to przynieść liczne korzyści w sferze zawodowej, wpływając pozytywnie na komunikację, prezentacje oraz ogólną efektywność pracy zespołu. Oto kilka obszarów, w których takie warsztaty mogą się przydać:

Komunikacja wewnętrzna: spotkania zespołowe
Poprawa emisji głosu pozwoli pracownikom klarowniej i skuteczniej przekazywać informacje podczas spotkań, co z kolei zwiększy efektywność komunikacji wewnętrznej.

Prezentacje i wystąpienia publiczne: pitchy biznesowe
Zdobycie umiejętności swobodnej emisji głosu poprawi pewność siebie podczas prezentacji, co jest kluczowe w kontekście przekonywania klientów czy inwestorów.

Obsługa klienta: telefoniczna komunikacja
Poprawa technik emisji głosu przyczyni się do klarowności i zrozumiałości komunikatów przekazywanych klientom, co ma znaczenie w obszarze obsługi klienta.

Praca zespołowa: skuteczna komunikacja w zespole
Umiejętność jasnej i zrozumiałej komunikacji pozytywnie wpłynie na efektywność pracy zespołu, redukując możliwość nieporozumień.

Przywództwo: menedżerska komunikacja
Menedżerowie mogą wykorzystać zdobyte umiejętności do prowadzenia bardziej efektywnych i inspirujących spotkań z zespołem, a także do wyrażania jasnych kierunków i celów.

Negocjacje: umiejętność wpływania poprzez mowę
Swoboda w emisji głosu może pomóc w negocjacjach, umożliwiając pewniejsze wyrażanie swoich poglądów i argumentów.

Warsztaty emisji głosu są zatem wszechstronnym narzędziem, które wspiera rozwój kompetencji komunikacyjnych w różnych kontekstach zawodowych, a także pomaga w budowaniu pewności siebie w wystąpieniach publicznych.

Inne informacje

  • Najchętniej pracujemy w grupach do 15 osób.
  • Warsztaty prowadzimy w językach polskim i angielskim.
  • Ćwiczymy w wygodnym stroju, aby mieć swobodę ruchu.
  • Warsztaty zazwyczaj odbywają się w siedzibie firmy – najlepiej w sali, w której da się usiąść lub nawet położyć na podłodze.

Kontakt

Warszaty aktorskie, warsztaty wokalne, szkoła aktorska

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu:

  • tel. 609 045 956
  • zapisy@warsztaty-teatralne.pl

Zobacz także